• Phone : (84-028) 6682 8478
  • Email us: info@linka.com.vn
  • Work time: 08:00-17:00

Contact Us

Contact us

Giờ làm việc
Thứ hai- Thứ sáu: 09:00 - 18:00
Địa điểm của chúng tôi
L5,62A Phạm Ngọc Thạch,Q3,TPHCM
Dịch vụ khách hàng
(84-028) 6682 8478

Send us a message

Contact Info

5th Floor, Songdo Building, 62A Pham Ngoc Thach street,
Vo Thi Sau ward, 3 dist. ,
HCM City, Viet Nam.
Phone:(84-028) 6682 8478
Fax:(84-028) 3822 6319
Working hours Monday – Friday 08:00 – 18:00