GIAO NHẬN HÀNG

1. Khi nào thì khách hàng nhận được hàng ?

  • Giao hàng tại TPHCM : trong vòng 24 giờ làm việc .
  • Giao hàng ngoài TPHCM : trong vòng 2 - 3 ngày làm việc .

2. Phí giao hàng là bao nhiêu ?

  • Đơn hàng trên 3.000.000 : Miễn phí giao hàng .
  • Đơn hàng dưới 3.000.000 : Khách hàng thanh toán phí vận chuyển .