• Phone : (84-028) 6682 8478
  • Email us: info@linka.com.vn
  • Work time: 08:00-17:00

Our Services

Trusted service

Giờ làm việc
Thứ hai- Thứ sáu: 09:00 - 18:00
Địa điểm của chúng tôi
L5,62A Phạm Ngọc Thạch,Q3,TPHCM
Dịch vụ khách hàng
(84-028) 6682 8478

Need advice - Don't hesitate to contact us